Калкулатор за неплатена работа

Колко неплатени часа седмично работите, като вършите важни задачи?

Каква е или би била вашата почасова заплата? Лев на час
Часове в седмицата
Приготвяне на храна за себе си и близките си:
Почистване на вашето жилище:
Пране на дрехи и лична хигиена:
Грижи за децата и игра:
Грижа за роднини и хора в нужда (съседи и т.н.):
Грижи за животните:
Позаруване, включително транспорт:
Ремонти:
Градинарство:
Всички дейности, които допринасят за вашето добро или в полза на другите:
Седмично работно време:
0 часа
Ще трябва да получавате поне следните месечни основни доходи въз основа на посочените от вас данни:
0,00 Лев

Безусловният основен доход би платил ценната Ви работата за обществото, така че тя да не остане без възнаграждение.