Calculator voor onbetaald werk

Hoeveel onbetaalde uren per week werkt u om belangrijke activiteiten te voltooien?

Wat is of zou je uurloon zijn? Euro per uur
Uren per week
Voedselbereiding voor uzelf en uw dierbaren:
Uw flat schoonmaken:
Wasserij en persoonlijke hygiëne:
Kinderen - verzorgend en spelend:
Zorg voor familieleden en medemensen in nood (buren enz...):
Dierenverzorging:
Aankopen incl. vervoer:
Reparaties:
Tuinieren:
Alle andere activiteiten die bijdragen tot uw welzijn of het welzijn van anderen:
Wekelijkse werkuren:
0 Uren
Op basis van de door u verstrekte gegevens zou u ten minste het volgende maandelijkse basisinkomen moeten ontvangen:
0,00 Euro

Een onvoorwaardelijk basisinkomen zou u betalen voor uw dienst aan de samenleving, zodat uw waardevolle werk niet zomaar onbeloond blijft.