Kalkulácia, ktorá Vám vypočíta nezaplatenú prácu

Koľko nezaplatených hodín týždenne odpracujete, za účelom uskutočnenia nevyhnutných denných činností?

V akej výške je alebo by bol Váš hodinový príjem? V eurách na hodinu
Hodiny za týždeň
Príprava jedla pre seba a pre svojich milovaných:
Upratovacie práce vo Vašom byte:
Pranie a osobná hygiena:
Starostlivosť o deti a ich voľný čas:
Opatrovanie blízkych a odkázaných osôb:
Starostlivosť o domáce zvieratá:
Nákupy vrátane dopravy:
Opravy:
Práce v záhrade:
Všetky činnosti, ktoré prispievajú k Vašej pohode ako i pohode iných:
Týždenný pracovný čas:
0 Hodiny
Na základe údajov, ktoré ste uviedli, by ste mali dostávať aspoň tento základný mesačný príjem:
0,00 Euro

Nepodmienený základný príjem Vás odmení za Váš prínos pre spoločnosť. Vaša užitočná práca by nezostala nezaplatená.