Kalkulator do pracy nieodpłatnej

Ile godzin tygodniowo pracujesz bez wynagrodzenia, aby wykonać ważne zadania?

Jaka jest lub byłaby Twoja stawka godzinowa? zł za godzinę
Liczba godzin w tygodniu
Przygotowywanie posiłków dla siebie i swoich bliskich:
Sprzątanie mieszkania:
Pranie i higiena osobista:
Dzieci - opieka i zabawa:
Troska o krewnych i bliźnich w potrzebie (sąsiadów itp.):
Opieka nad zwierzętami:
Zakupy wraz z transportem:
Naprawy:
Ogrodnictwo:
Wszystkie inne działania, które przyczyniają się do dobra własnego lub innych osób:
Tygodniowy czas pracy:
0 Godziny
Na podstawie podanych przez Ciebie danych powinieneś otrzymywać co najmniej następujący podstawowy dochód miesięczny:
0,00 Złoty

Bezwarunkowy dochód podstawowy stanowiłby zapłatę za służbę społeczeństwu, tak aby cenna praca nie pozostawała bez wynagrodzenia.